synonyms for:

afwenden

 meaning

afkeren

omdraaien

afslaan

afweren, bezweren, verhinderen, verijdelen, voorkomen


meaning: afdraaien | Genre: Verb

wegdraaien, draaien, afhouden, spelen, afspelen


meaning: afhouden | Genre: Verb

minderen, weerhouden, korten, verminderen met, inhouden, afdraaien, beletten, aftrekken


meaning: afkeren | Genre: Verb

omdraaien


meaning: afslaan | Genre: Verb

weigeren, losslaan, wegslaan, voorkomen, bedanken, keren, afwijzen, trotseren, verhinderen, verdrijven, haperen, wegspoelen, afweren, pareren, wenden, afkalven, weerstaan, verijdelen, afwimpelen, zwenken, niet aanslaan, afkloppen, bezweren, tegenhouden


     

Dutch synonyms for afwenden

.: similar synonyms for afwenden:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: afwenden · Verb forms: afwenden