synonyms for:

gelijk

 meaning

effen

egaal, vlak

eerlijk

evenredig, gelijkelijk, gelijkmatig

gelijktijdig

samen, tegelijkertijd

dezelfde

één, eender, identiek, overeenkomstig

dadelijk

meteen, onmiddellijk

als

net als


meaning: aanstonds | Genre: object

pas, binnenkort, weldra, zoëven, even, dadelijk, spoedig


meaning: algemeen geldig | Genre: adjective

uniform


meaning: als | Genre: object

net als, zo


meaning: analoog | Genre: adjective/object

conform, overeenstemmend, parallel


meaning: conform | Genre: adjective/object

overeenkomstig, analoog


meaning: corresponderend | Genre: adjective

soortgelijk, verwant, eensluidend


meaning: dadelijk | Genre: object

terstond, haastig, ogenblikkelijk, direct, strakjes, onmiddellijk, onverwijld, snel, subiet, fluks, straks, meteen, zonder uitstel, aanstonds


meaning: dezelfde | Genre: adjective

eender, één


meaning: eender | Genre: adjective

dezelfde, hetzelfde, om het even


meaning: eensluidend | Genre: adjective

identiek, gelijkluidend


meaning: eerlijk | Genre: adjective/object

werkelijk, integer, rechtschapen, evenredig, schuldeloos, trouwhartig, oprecht, fatsoenlijk, zuiver, echt, onkreukbaar, rond, loyaal, gelijkelijk, waarachtig, betrouwbaar, ongeveinsd, behoorlijk, onbezoedeld, heus, openhartig, trouw, goed


meaning: effen | Genre: adjective

onbewogen, stabiel, strak, ondiep, egaal, uitgestreken, kalm, glad, vlak, gelijkmatig, schijnheilig, plat, neutraal, horizontaal


meaning: evenwichtig | Genre: adjective/object

flegmatiek, afgewogen, gelijkmoedig, rustig, harmonieus


meaning: gelijkluidend | Genre: adjective

corresponderend


meaning: gelijktijdig | Genre: adjective/object

tegelijkertijd, samen


meaning: parallel | Genre: adjective/object

vergelijkbaar


meaning: uniform | Genre: adjective

algemeen geldig, eenvormig


meaning: zo | Genre: object

zozeer, zoals, als, zodanig, naar


     

Dutch synonyms for gelijk

.: similar synonyms for gelijk:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: gelijk · Verb forms: