synonyms for:

gelijk

 meaning

effen

egaal, vlak

eerlijk

evenredig, gelijkelijk, gelijkmatig

gelijktijdig

samen, tegelijkertijd

dezelfde

één, eender, identiek, overeenkomstig

dadelijk

meteen, onmiddellijk

als

net als


meaning: aanstonds | Genre: object

zoëven, even, dadelijk, spoedig, pas, binnenkort, weldra


meaning: algemeen geldig | Genre: adjective

uniform


meaning: als | Genre: object

zo, net als


meaning: analoog | Genre: adjective/object

parallel, conform, overeenstemmend


meaning: conform | Genre: adjective/object

overeenkomstig, analoog


meaning: corresponderend | Genre: adjective

eensluidend, soortgelijk, verwant


meaning: dadelijk | Genre: object

onmiddellijk, onverwijld, snel, subiet, fluks, straks, meteen, zonder uitstel, aanstonds, terstond, haastig, ogenblikkelijk, direct, strakjes


meaning: dezelfde | Genre: adjective

één, eender


meaning: eender | Genre: adjective

hetzelfde, om het even, dezelfde


meaning: eensluidend | Genre: adjective

identiek, gelijkluidend


meaning: eerlijk | Genre: adjective

onkreukbaar, rond, loyaal, gelijkelijk, waarachtig, betrouwbaar, ongeveinsd, behoorlijk, onbezoedeld, heus, openhartig, trouw, goed, werkelijk, integer, rechtschapen, evenredig, schuldeloos, trouwhartig, oprecht, fatsoenlijk, zuiver, echt


meaning: effen | Genre: adjective

kalm, glad, vlak, gelijkmatig, schijnheilig, plat, neutraal, horizontaal, onbewogen, stabiel, strak, ondiep, egaal, uitgestreken


meaning: evenwichtig | Genre: adjective/object

gelijkmoedig, rustig, harmonieus, flegmatiek, afgewogen


meaning: gelijkluidend | Genre: adjective

corresponderend


meaning: gelijktijdig | Genre: adjective/object

samen, tegelijkertijd


meaning: parallel | Genre: adjective/object

vergelijkbaar


meaning: uniform | Genre: adjective

eenvormig, algemeen geldig


meaning: zo | Genre: object

als, zodanig, naar, zozeer, zoals


     

Dutch synonyms for gelijk

.: similar synonyms for gelijk:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: gelijk · Verb forms: