synonyms for:

gelijk

 meaning

effen

egaal, vlak

eerlijk

evenredig, gelijkelijk, gelijkmatig

gelijktijdig

samen, tegelijkertijd

dezelfde

één, eender, identiek, overeenkomstig

dadelijk

meteen, onmiddellijk

als

net als


meaning: aanstonds | Genre: object

even, dadelijk, spoedig, pas, binnenkort, weldra, zoëven


meaning: algemeen geldig | Genre: adjective

uniform


meaning: als | Genre: object

net als, zo


meaning: analoog | Genre: adjective/object

parallel, conform, overeenstemmend


meaning: conform | Genre: adjective/object

analoog, overeenkomstig


meaning: corresponderend | Genre: adjective

eensluidend, soortgelijk, verwant


meaning: dadelijk | Genre: object

subiet, fluks, straks, meteen, zonder uitstel, aanstonds, terstond, haastig, ogenblikkelijk, direct, strakjes, onmiddellijk, onverwijld, snel


meaning: dezelfde | Genre: adjective

één, eender


meaning: eender | Genre: adjective

om het even, dezelfde, hetzelfde


meaning: eensluidend | Genre: adjective

identiek, gelijkluidend


meaning: eerlijk | Genre: adjective

betrouwbaar, ongeveinsd, behoorlijk, onbezoedeld, heus, openhartig, trouw, goed, werkelijk, integer, rechtschapen, evenredig, schuldeloos, trouwhartig, oprecht, fatsoenlijk, zuiver, echt, onkreukbaar, rond, loyaal, gelijkelijk, waarachtig


meaning: effen | Genre: adjective

vlak, gelijkmatig, schijnheilig, plat, neutraal, horizontaal, onbewogen, stabiel, strak, ondiep, egaal, uitgestreken, kalm, glad


meaning: evenwichtig | Genre: adjective

rustig, harmonieus, flegmatiek, afgewogen, gelijkmoedig


meaning: gelijkluidend | Genre: adjective

corresponderend


meaning: gelijktijdig | Genre: adjective/object

samen, tegelijkertijd


meaning: parallel | Genre: adjective/object

vergelijkbaar


meaning: uniform | Genre: adjective

eenvormig, algemeen geldig


meaning: zo | Genre: object

zodanig, naar, zozeer, zoals, als


     

Dutch synonyms for gelijk

.: similar synonyms for gelijk:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: gelijk · Verb forms: