synonyms for:

stevig

 meaning

behoorlijk

duchtig, fiks, flink

degelijk

robuust, solide

aan de maat

dik, fors, potig

pal

pal [o]

pootaan

flink, hard


meaning: behoorlijk | Genre: adjective/object

voldoende, handig, humaan, netjes, tamelijk, wellevend, bruikbaar, civiel, redelijk, fatsoenlijk, toonbaar, correct, ooglijk, nuttig, rechtvaardig, betamelijk, vrij, eerlijk, geschikt, billijk, ordelijk, gepast, beleefd, presentabel, praktisch, ordentelijk, passend, schikkelijk


meaning: bol | Genre: adjective

opgeblazen, prop, hoofd, gezet, dik, planeet, knot, bolletje, harses, opgezet, bal, test, vol, log, aardbol, kop, broodje, schedel, pafferig, paf, kluwen, kadetje, rond


meaning: compact | Genre: adjective

aaneengesloten, hecht


meaning: degelijk | Genre: adjective

doordacht, betrouwbaar, doortimmerd, overtuigend, diepgaand, duurzaam, veilig, deugdelijk, doorwrocht, valide, uitvoerig, steekhoudend, grondig


meaning: duchtig | Genre: adjective

ongenadig, hartig, danig, onbarmhartig, geducht


meaning: duurzaam | Genre: adjective/object

houdbaar, bestendig, aanhoudend, gedegen, onverbrekelijk, blijvend


meaning: fiks | Genre: adjective

hoog, pijnlijk, pittig, gepeperd, gevoelig


meaning: flink | Genre: adjective

fors, pootaan, mannelijk, kordaat, kranig, vitaal, omvangrijk, terdege, moedig, nogal, kras, goed, hard, viriel, standvastig, manmoedig, fiks, aan de maat, zeer, doortastend, knap, gezond, lang, lustig, mans, mooi, taai


meaning: fors | Genre: adjective

sterk, struis, robuust, kloek, aanzienlijk, krachtig, gespierd, grof, rijzig, zwaar, groot, behoorlijk, potig, stoer, aardig, flink


meaning: hard | Genre: adjective

ruw, ingespannen, ongevoelig, fel, jong, dringend, sneu, stram, concreet, meedogenloos, schel, scherp, stijf, zielig, schril, keihard, hardvochtig, hevig, onrijp, erg, jammer, rauw, bloedig, onloochenbaar, streng, groen, straf, stug, onbuigzaam, overduidelijk, koud, luid, drastisch, verschrikkelijk, teleurgesteld


meaning: hartig | Genre: adjective

duchtig


meaning: hecht | Genre: adjective

massief, vast, compact, solide


meaning: stoer | Genre: adjective

breedgeschouderd, ferm


meaning: stug | Genre: adjective/object

ongeloofwaardig, gesloten, onvermoeibaar, onwaarschijnlijk, nors, stuurs, vreemd, weerbarstig


     

Dutch synonyms for stevig

.: similar synonyms for stevig:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: stevig · Verb forms: