synonyms for:

stevig

 meaning

behoorlijk

duchtig, fiks, flink

degelijk

robuust, solide

aan de maat

dik, fors, potig

pal

pal [o]

pootaan

flink, hard


meaning: behoorlijk | Genre: adjective

nuttig, rechtvaardig, betamelijk, vrij, eerlijk, geschikt, billijk, ordelijk, gepast, beleefd, presentabel, praktisch, ordentelijk, passend, schikkelijk, voldoende, handig, humaan, netjes, tamelijk, wellevend, bruikbaar, civiel, redelijk, fatsoenlijk, toonbaar, correct, ooglijk


meaning: bol | Genre: adjective

opgezet, bal, test, vol, log, aardbol, kop, broodje, schedel, pafferig, paf, kluwen, kadetje, rond, opgeblazen, prop, hoofd, gezet, dik, planeet, knot, bolletje, harses


meaning: compact | Genre: adjective

hecht, aaneengesloten


meaning: degelijk | Genre: adjective

veilig, deugdelijk, doorwrocht, valide, uitvoerig, steekhoudend, grondig, doordacht, betrouwbaar, doortimmerd, overtuigend, diepgaand, duurzaam


meaning: duchtig | Genre: adjective/object

danig, onbarmhartig, geducht, ongenadig, hartig


meaning: duurzaam | Genre: adjective

aanhoudend, gedegen, onverbrekelijk, blijvend, houdbaar, bestendig


meaning: fiks | Genre: adjective

pittig, gepeperd, gevoelig, hoog, pijnlijk


meaning: flink | Genre: object

hard, viriel, standvastig, manmoedig, fiks, aan de maat, zeer, doortastend, knap, gezond, lang, lustig, mans, mooi, taai, fors, pootaan, mannelijk, kordaat, kranig, vitaal, omvangrijk, terdege, moedig, nogal, kras, goed


meaning: fors | Genre: adjective

grof, rijzig, zwaar, groot, behoorlijk, potig, stoer, aardig, flink, sterk, struis, robuust, kloek, aanzienlijk, krachtig, gespierd


meaning: hard | Genre: adjective/object

hardvochtig, hevig, onrijp, erg, jammer, rauw, bloedig, onloochenbaar, streng, groen, straf, stug, onbuigzaam, overduidelijk, koud, luid, drastisch, verschrikkelijk, teleurgesteld, ruw, ingespannen, ongevoelig, fel, jong, dringend, sneu, stram, concreet, meedogenloos, schel, scherp, stijf, zielig, schril, keihard


meaning: hartig | Genre: adjective

duchtig


meaning: hecht | Genre: adjective

compact, solide, massief, vast


meaning: stoer | Genre: adjective/object

ferm, breedgeschouderd


meaning: stug | Genre: adjective/object

onwaarschijnlijk, nors, stuurs, vreemd, weerbarstig, ongeloofwaardig, gesloten, onvermoeibaar


     

Dutch synonyms for stevig

.: similar synonyms for stevig:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: stevig · Verb forms: