Found 49 synonyms in 8 groups
 1. 1
  Meaning: avhållsamhet [n]
  bantning (u), bantkur, avmagringskur, diet (u)
 2. 2
  Meaning: kost [n]
 3. 3
  Meaning: föda [n]
  spis (u), kosthåll, mat (u), uppehälle, förplägnad (u), underhåll {n}, näring (u), diet (u), kost (u)
 4. 4
  Meaning: näringsmedel [n]
  näring (u), livsmedel {n}, mat (u), spis (u), kost (u), bröd {n}, proviant (u), bete {n}, foder {n}, di, diet (u), föda (u)
 5. 5
  Meaning: kost [n]
  kosthåll, diet (u), mathållning
 6. 6
  Meaning: behandling [n]
  läkemetod, levnadsordning, diet (u), terapi (u), kur (u)
 7. 7
  Meaning: levnadssätt [n]
  livsföring, diet (u), hälsoregler, regim (u)
 8. 8
  Meaning: kost [n]