Found 67 synonyms in 7 groups
 1. 1
  Meaning: förkläda [v]
 2. 2
  Meaning: dölja [v]
 3. 3
  Meaning: lägga över [v]
 4. 4
  Meaning: gömma [v]
 5. 5
  Meaning: kostymera [v]
 6. 6
  Meaning: skyla [v]
 7. 7
  Meaning: undanskymma [v]

Words similar to maskera

maskera synonyms - Swedish related words for maskera