Found 96 synonyms in 9 groups
1
Meaning: räddad [a]
utom fara, i säkerhet, på den säkra sidan, i gott förvar, rädda
 1. 2
  Meaning: rädda sig [v]
 2. 3
  Meaning: hjälpa [v]
 3. 4
  Meaning: bevara [v]
 4. 5
  Meaning: säkra [v]
 5. 6
  Meaning: bistå [v]
 6. 7
  Meaning: värna [v]
 7. 8
  Meaning: frigöra [v]
 8. 9
  Meaning: ta hand om [v]

Words similar to rädda

rädda synonyms - Swedish related words for rädda