Your search did not match any results

Words similar to strandpelare

 1. 1
  Meaning: gå illa [v]
 2. 2
  Meaning: fördämning [n]
  dämme, bank (u), strandvall, vall (u), damm (u)
 3. 3
  Meaning: kväva [v]
 4. 4
  Meaning: lastkaj [n]
 5. 5
  Meaning: fientlig inryckning [n]
 6. 6
  Meaning: vrakdelar [n]
 7. 7
  Meaning: badstrand [n]
 8. 8
  Meaning: haveri [n]
 9. 9
  Meaning: dumheter [n]
  nonsens (invariable), fåneri, trams {n}, struntprat {n}, larv (u)
 10. 10
  Meaning: kant [n]
  brädd {f}, strand (u), lagg (u)
 11. 11
  Meaning: strandsatt [v]
 12. 12
  Meaning: sandbank [n]
  revel, rev (u), grund (u), vall (u), strandbrink, molnvägg, bank (u)
 13. 13
  Meaning: avsaknad [n]
 14. 14
  Meaning: vrakdelar [n]
 15. 15
  Meaning: sammandragande [a]
 16. 16
  Meaning: återhållsamhet [n]
 17. 17
  Meaning: småsaker [n]
 18. 18
  Meaning: låta bli [v]
 19. 19
  Meaning: stornera [v]
 20. 20
  Meaning: sitta åt [v]
 21. 21
  Meaning: småsak [n]
 22. 22
  Meaning: följdriktig [a]
 23. 23
  Meaning: langett [n]
 24. 24
  Meaning: passionerad [a]
 25. 25
  Meaning: styv [a]
 26. 26
  Meaning: lastkaj [n]
 27. 27
  Meaning: skärpa [n]
 28. 28
  Meaning: tygbit [n]
  bit (u), stycke {n}, klut, remsa (u), strimla (u), trasa (u), flik (u), stopp {n}, lapp (u)
 29. 29
  Meaning: följdriktig [a]
 30. 30
  Meaning: massproduktion [n]