Found 54 synonyms in 5 groups
 1. 1
  Meaning: räkna med [v]
 2. 2
  Meaning: räkna över [v]
 3. 3
  Meaning: väga [v]
  överväga, skärskåda, ta i betraktande, pröva, bedöma, avväga
 4. 4
  Meaning: reflektera [v]
 5. 5
  Meaning: undersöka [v]