Found 54 synonyms in 5 groups
1
Meaning: räkna med [v]
påräkna, lita på, förvänta, hoppas på, bespetsa sig på, förutsätta, fästa avseende vid, ta i betraktande, ta med i räkningen, räkna
 1. 2
  Meaning: räkna över [v]
 2. 3
  Meaning: väga [v]
  överväga, skärskåda, ta i betraktande, pröva, bedöma, avväga
 3. 4
  Meaning: reflektera [v]
 4. 5
  Meaning: undersöka [v]

Synonyms for ta

Found 25 synonyms in 23 groups

Synonyms for betraktande

Found 3 synonyms in 3 groups

ta i betraktande synonyms - Swedish related words for ta i betraktande