synonyms for:

belamrad

 meaning

överhopad

skräpig, i oordning, full med, överlastad, täckt av, dold under, nedtyngd av, fullsmockad med


meaning: ostädad | Genre: adjective

osnygg, upp och nedvänd, tillstökad, ovårdad, nerdragen, slafsig, rörig, full av bråte, upp och nervänd, oordnad, tilldragen, stökig, oordentlig, nerskräpad, slarvig, ruffig


meaning: överhopad | Genre: adjective

nedtyngd av, som drunknar i, jäktad, täckt av, överlupen, upptagen, full med, fullsmockad med, ansatt, pressad, skräpig, dold under, upp över öronen i, forcerad, överlastad, överhopa, överansträngd, i oordning


     

Swedish synonyms for belamrad

.: similar synonyms for belamrad:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: belamrad · Verb forms: