synonyms for:

diet

 meaning

avhållsamhet

bantning, bantkur, avmagringskur

kost

kosthåll, matvanor, matföreskrifter, matkur


meaning: avhållsamhet | Genre: noun

renlevnad, abstinens, avmagringskur, bantning, nykterhet, bantkur


meaning: behandling | Genre: noun

levnadsordning, kur, terapi, läkemetod


meaning: föda | Genre: noun

förtäring, försörja, undfägnad, vivre, förnödenheter, födoämne, substrat, få avkomma, göda upp, ge upphov till, livnära, skaffning, spis, livsmedel, kalorier, tillskott, underhåll, mata, alstra, odla, dryck, mat, traktering, födoämnen, proviant, bränsle, uppehälle, grisa, nära, förökas, skaffa livsuppehälle åt, konsumtion, näring, specerier, bröd, nutrition, yngla av sig, ge näring åt, frambringa, förädla, spisning, kost, mat och dryck, viktualier, matvaror, energikälla, förplägnad, uppföda, kläcka, fostra


meaning: kost | Genre: noun

mathållning, matordning, föda, matkur, kosthåll, matvanor, utspisning, bord, matföreskrifter


meaning: levnadssätt | Genre: noun

livsföring, hälsoregler, regim


meaning: näringsmedel | Genre: noun

foder, di, bete


     

Swedish synonyms for diet

.: similar synonyms for diet:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: diet · Verb forms: