synonyms for:

diet

 meaning

avhållsamhet

bantning, bantkur, avmagringskur

kost

kosthåll, matvanor, matföreskrifter, matkur


meaning: avhållsamhet | Genre: noun

abstinens, avmagringskur, bantning, nykterhet, bantkur, renlevnad


meaning: behandling | Genre: noun

levnadsordning, kur, terapi, läkemetod


meaning: föda | Genre: noun

livsmedel, kalorier, tillskott, mata, underhåll, odla, alstra, dryck, mat, traktering, födoämnen, proviant, bränsle, uppehälle, nära, grisa, skaffa livsuppehälle åt, förökas, konsumtion, näring, specerier, bröd, nutrition, ge näring åt, yngla av sig, förädla, frambringa, spisning, kost, mat och dryck, viktualier, matvaror, energikälla, uppföda, förplägnad, fostra, kläcka, försörja, förtäring, undfägnad, vivre, förnödenheter, födoämne, substrat, göda upp, få avkomma, livnära, ge upphov till, skaffning, spis


meaning: kost | Genre: noun

föda, matkur, kosthåll, matvanor, utspisning, bord, matföreskrifter, mathållning, matordning


meaning: levnadssätt | Genre: noun

hälsoregler, regim, livsföring


meaning: näringsmedel | Genre: noun

di, bete, foder


     

Swedish synonyms for diet

.: similar synonyms for diet:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: diet · Verb forms: