synonyms for:

diet

 meaning

avhållsamhet

bantning, bantkur, avmagringskur

kost

kosthåll, matvanor, matföreskrifter, matkur


meaning: avhållsamhet | Genre: noun

bantkur, renlevnad, abstinens, avmagringskur, bantning, nykterhet


meaning: behandling | Genre: noun

läkemetod, levnadsordning, kur, terapi


meaning: föda | Genre: Verb

ge näring åt, yngla av sig, förädla, frambringa, kost, spisning, viktualier, mat och dryck, matvaror, energikälla, uppföda, förplägnad, fostra, kläcka, försörja, förtäring, vivre, undfägnad, förnödenheter, födoämne, substrat, göda upp, få avkomma, livnära, ge upphov till, spis, skaffning, livsmedel, kalorier, tillskott, mata, underhåll, odla, alstra, mat, dryck, födoämnen, traktering, proviant, bränsle, uppehälle, nära, grisa, skaffa livsuppehälle åt, förökas, näring, konsumtion, specerier, bröd, nutrition


meaning: kost | Genre: noun

bord, matföreskrifter, mathållning, matordning, föda, matkur, kosthåll, matvanor, utspisning


meaning: levnadssätt | Genre: noun

livsföring, hälsoregler, regim


meaning: näringsmedel | Genre: noun

foder, di, bete


     

Swedish synonyms for diet

.: similar synonyms for diet:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: diet · Verb forms: