synonyms for:

groda

 meaning

dumhet

bock, klumpighet, misstag, fel, fadäs, sottis, kriablomster, solecism


meaning: blamage | Genre: noun

brott mot god ton


meaning: dumhet | Genre: noun

orimlighet, omdömeslöshet, enfaldigt yttrande, oförnuft, obetänksamhet, klumpighet, persilja, enfald, dåligt omdöme, menlöst prat, oförstånd, kortsynthet, kriablomster, strunt, oklokhet, okunnighet, nonsens


meaning: fel | Genre: noun

vajsing, förbrytelse, vank, felaktig, defekt, lucka, olämplig, fläck, trassel, skröplighet, försummelse, förvållande, förseelse, tavla, varg, brott, lack, oriktig, skada, felsägning, absurd, läcka, slarv, skönhetsfläck, missförhållande, ansvar, invaliditet, dumhet, blamage, felgrepp, galen, kontravention, lapsus, förvänd, buckla, förbiseende, otillbörlig, ofullkomlighet, krångel, krämpa, men, vållande, försyndelse, gubbe, vaj, lagbrott, brist, bakvänd, skavank, minnesfel, avvita, svaghet, mankemang, kroppsfel, uteblivande, förskyllan, överträdelse, miss, tadel, transgression, orätt, infraktion, skrivfel, meningslös, spricka, försägning, bristfällighet, mackel, skuld, lyte, orsak, felsteg, klavertramp


meaning: felaktighet | Genre: noun

avsteg, uraktlåtenhet, oriktighet, inadvertens


meaning: felmarkering | Genre: noun

missgrepp, streck, bock, fel, kråka, minus


meaning: gubbe | Genre: noun

pensionär, tabbe, åldring, misstag, fåt, patriark, fadäs, gumma, förlöpning, faux pas, geront, plump, blunder


meaning: obetänksamhet | Genre: noun

låtgåmentalitet, ytlighet, tanklöshet, ostadighet, idioti, slapphet, dåraktighet, ansvarslöshet, flyktighet, sottis, lättsinne, ovarsamhet, dårskap


meaning: platthet | Genre: noun

trivialitet, plattityd, osmaklighet, truism, banalitet, smaklöshet


meaning: skam | Genre: noun

förnedring, hut, spe, förödmjukelse, pinsam händelse, solecism, vanfrejd, fläck på vapenskölden, bitter förolämpning, vanära, förolämpning, plump i protokollet, skamkänsla, infami, anständighet, skamfläck, faute, blygsel, ärelöshet, kränkning, hån, vanheder, chikan, taktlöshet, blygd, skandal, folkvett, nesa, skymf, misslyckande, smälek


     

Swedish synonyms for groda

.: similar synonyms for groda:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: groda · Verb forms: