synonyms for:

groda

 meaning

dumhet

bock, klumpighet, misstag, fel, fadäs, sottis, kriablomster, solecism


meaning: blamage | Genre: noun

brott mot god ton


meaning: dumhet | Genre: noun

oförnuft, obetänksamhet, klumpighet, persilja, enfald, dåligt omdöme, menlöst prat, oförstånd, kortsynthet, kriablomster, strunt, oklokhet, okunnighet, nonsens, orimlighet, omdömeslöshet, enfaldigt yttrande


meaning: fel | Genre: noun

felsägning, absurd, läcka, slarv, skönhetsfläck, missförhållande, ansvar, invaliditet, dumhet, blamage, felgrepp, galen, kontravention, lapsus, förvänd, buckla, förbiseende, otillbörlig, ofullkomlighet, krångel, krämpa, men, vållande, gubbe, försyndelse, vaj, lagbrott, brist, bakvänd, skavank, minnesfel, avvita, svaghet, mankemang, kroppsfel, uteblivande, förskyllan, miss, överträdelse, tadel, transgression, orätt, infraktion, skrivfel, meningslös, spricka, försägning, bristfällighet, mackel, skuld, lyte, orsak, klavertramp, felsteg, vajsing, förbrytelse, vank, felaktig, defekt, lucka, olämplig, fläck, trassel, skröplighet, försummelse, förvållande, tavla, förseelse, varg, brott, lack, oriktig, skada


meaning: felaktighet | Genre: noun

uraktlåtenhet, oriktighet, inadvertens, avsteg


meaning: felmarkering | Genre: noun

streck, bock, fel, kråka, minus, missgrepp


meaning: gubbe | Genre: noun

misstag, fåt, patriark, fadäs, gumma, förlöpning, faux pas, geront, plump, blunder, pensionär, tabbe, åldring


meaning: obetänksamhet | Genre: noun

tanklöshet, ostadighet, idioti, slapphet, dåraktighet, ansvarslöshet, flyktighet, sottis, lättsinne, ovarsamhet, dårskap, låtgåmentalitet, ytlighet


meaning: platthet | Genre: noun

truism, banalitet, smaklöshet, trivialitet, plattityd, osmaklighet


meaning: skam | Genre: noun

bitter förolämpning, vanära, förolämpning, plump i protokollet, skamkänsla, infami, anständighet, skamfläck, faute, blygsel, ärelöshet, kränkning, hån, vanheder, chikan, taktlöshet, blygd, skandal, folkvett, nesa, skymf, misslyckande, smälek, förnedring, hut, spe, förödmjukelse, pinsam händelse, solecism, vanfrejd, fläck på vapenskölden


     

Swedish synonyms for groda

.: similar synonyms for groda:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: groda · Verb forms: