synonyms for:

groda

 meaning

dumhet

bock, klumpighet, misstag, fel, fadäs, sottis, kriablomster, solecism


meaning: blamage | Genre: noun

brott mot god ton


meaning: dumhet | Genre: noun

enfald, dåligt omdöme, menlöst prat, oförstånd, kortsynthet, kriablomster, strunt, oklokhet, okunnighet, nonsens, orimlighet, omdömeslöshet, enfaldigt yttrande, oförnuft, obetänksamhet, klumpighet, persilja


meaning: fel | Genre: noun

blamage, felgrepp, galen, kontravention, buckla, lapsus, förvänd, ofullkomlighet, förbiseende, otillbörlig, krämpa, krångel, vållande, men, gubbe, försyndelse, vaj, lagbrott, skavank, brist, bakvänd, svaghet, minnesfel, avvita, kroppsfel, mankemang, förskyllan, uteblivande, miss, överträdelse, tadel, transgression, orätt, infraktion, spricka, skrivfel, meningslös, bristfällighet, försägning, skuld, mackel, orsak, lyte, klavertramp, felsteg, vajsing, förbrytelse, defekt, vank, felaktig, fläck, lucka, olämplig, skröplighet, trassel, förvållande, försummelse, tavla, förseelse, varg, brott, lack, oriktig, skada, läcka, felsägning, absurd, skönhetsfläck, slarv, ansvar, missförhållande, dumhet, invaliditet


meaning: felaktighet | Genre: noun

uraktlåtenhet, oriktighet, inadvertens, avsteg


meaning: felmarkering | Genre: noun

bock, fel, kråka, minus, missgrepp, streck


meaning: gubbe | Genre: noun

fåt, patriark, fadäs, gumma, förlöpning, faux pas, geront, plump, blunder, pensionär, tabbe, åldring, misstag


meaning: obetänksamhet | Genre: noun

idioti, slapphet, dåraktighet, ansvarslöshet, flyktighet, sottis, lättsinne, ovarsamhet, dårskap, låtgåmentalitet, ytlighet, tanklöshet, ostadighet


meaning: platthet | Genre: noun

truism, banalitet, smaklöshet, trivialitet, plattityd, osmaklighet


meaning: skam | Genre: noun

skamkänsla, infami, anständighet, skamfläck, faute, blygsel, ärelöshet, kränkning, hån, vanheder, chikan, taktlöshet, blygd, skandal, folkvett, nesa, skymf, misslyckande, smälek, förnedring, hut, spe, förödmjukelse, pinsam händelse, solecism, vanfrejd, fläck på vapenskölden, bitter förolämpning, vanära, förolämpning, plump i protokollet


     

Swedish synonyms for groda

.: similar synonyms for groda:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: groda · Verb forms: