synonyms for:

rädda

 meaning

räddad

utom fara, i säkerhet, på den säkra sidan, i gott förvar

hjälpa

befria, frälsa, bärga, komma till undsättning, bistå, sätta i säkerhet, förlossa, lösa, klara, såvera, föra under tak, bevara, skona

rädda sig

klara sig, undkomma, undgå, bärga sig, dra sig ur


meaning: bevara | Genre: Verb

ta hand om, konservera, restaurera, hålla levande, hålla tillsammans, slå vakt om, preservera, balsamera, underhålla, ta vård om, förvara, plombera, ha kvar, uppehålla, vidmakthålla, behålla, hålla i stånd, värna, bibehålla, preparera, ha i behåll


meaning: bistå | Genre: Verb

stå till tjänst, ge stöd, tillhandagå, ge bidrag åt, bisträcka, hjälpa, ge bistånd, assistera, subventionera, vara behjälplig med, subvenera, stödja


meaning: frigöra | Genre: Verb

lösgöra, frikalla, odla, fritaga, renodla, lossa, avlasta, utarbeta, avbörda, isolera, fria, lätta, raffinera


meaning: hjälpa | Genre: Verb

torka tårarna på, undsätta, förstärka, sätta i säkerhet, föra under tak, understödja, lugna, inge tillförsikt, komma till hjälp, befria, klara, sekundera, trösta, vederkvicka, bistå, frälsa, förlossa, bevara, instämma med, stilla, sulagera, komma till undsättning, bärga, såvera, biträda, lindra, uppmuntra, bispringa, sauvera, lösa, skona


meaning: rädda sig | Genre: Verb

bärga sig, undkomma, dra sig ur, undgå, klara sig


meaning: räddad | Genre: adjective

på den säkra sidan, utom fara, i gott förvar, i säkerhet


meaning: säkra | Genre: Verb

upprätthålla, bereda trygghet åt, skydda, trygga, gardera, garantera, säkerställa


meaning: ta hand om | Genre: Verb

spara, ta sig an, hålla ordning på, sköta, iakttaga, lägga undan, vakta, ta reda på, överta skötseln av, omhänderta, hålla reda på, bevaka, ta vara på, lägga åt sidan, se till, vårda, företräda ngns intresse, tillvarata, sköta om, tillvarataga


meaning: värna | Genre: Verb

protegera, hägna, värja, hålla sin hand över, försvara


     

Swedish synonyms for rädda

.: similar synonyms for rädda:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: rädda · Verb forms: rädda