synonyms for:

rädda

 meaning

räddad

utom fara, i säkerhet, på den säkra sidan, i gott förvar

hjälpa

befria, frälsa, bärga, komma till undsättning, bistå, sätta i säkerhet, förlossa, lösa, klara, såvera, föra under tak, bevara, skona

rädda sig

klara sig, undkomma, undgå, bärga sig, dra sig ur


meaning: bevara | Genre: Verb

förvara, plombera, ha kvar, uppehålla, vidmakthålla, behålla, hålla i stånd, värna, bibehålla, preparera, ha i behåll, ta hand om, konservera, restaurera, hålla levande, hålla tillsammans, slå vakt om, preservera, balsamera, underhålla, ta vård om


meaning: bistå | Genre: Verb

hjälpa, ge bistånd, assistera, subventionera, vara behjälplig med, subvenera, stödja, stå till tjänst, ge stöd, tillhandagå, ge bidrag åt, bisträcka


meaning: frigöra | Genre: Verb

avlasta, utarbeta, avbörda, isolera, fria, lätta, raffinera, lösgöra, frikalla, odla, fritaga, renodla, lossa


meaning: hjälpa | Genre: Verb

vederkvicka, bistå, frälsa, förlossa, bevara, instämma med, stilla, sulagera, komma till undsättning, bärga, såvera, biträda, lindra, uppmuntra, bispringa, sauvera, lösa, skona, torka tårarna på, undsätta, förstärka, sätta i säkerhet, föra under tak, understödja, lugna, inge tillförsikt, komma till hjälp, befria, klara, sekundera, trösta


meaning: rädda sig | Genre: Verb

dra sig ur, undgå, klara sig, bärga sig, undkomma


meaning: räddad | Genre: adjective

i gott förvar, i säkerhet, på den säkra sidan, utom fara


meaning: säkra | Genre: Verb

trygga, gardera, garantera, säkerställa, upprätthålla, bereda trygghet åt, skydda


meaning: ta hand om | Genre: Verb

omhänderta, hålla reda på, bevaka, ta vara på, lägga åt sidan, se till, vårda, företräda ngns intresse, tillvarata, sköta om, tillvarataga, spara, ta sig an, hålla ordning på, sköta, iakttaga, lägga undan, vakta, ta reda på, överta skötseln av


meaning: värna | Genre: Verb

värja, hålla sin hand över, försvara, protegera, hägna


     

Swedish synonyms for rädda

.: similar synonyms for rädda:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: rädda · Verb forms: rädda