synonyms for:

ta i betraktande

 meaning

meaning: reflektera | Genre: Verb

tänka igenom, begrunda, spegla, återge bilden av, grubbla över, överlägga med sig själv, återstudsa, tänka efter, besinna, eka, betänka, återkasta, ge eko, fundera, sova på saken, återge


meaning: räkna med | Genre: Verb

invänta, överlämna sig åt, ta med i beräkningen, förvänta, förutse, förtrösta, förmoda, påräkna, förutsätta, emotse, räkna på, ta hänsyn till, hoppas på, anta, trygga sig till, tro, lita på, ta med i räkningen, förlita sig, vänta, räkna, bespetsa sig på


meaning: räkna över | Genre: Verb

beräkna, anslå, uppskatta, räkna ut, fästa avseende vid, värdera, kalkylera


meaning: undersöka | Genre: Verb

examinera, konstatera, gå igenom, nagelfara, utspeja, stämpla, utforska, kontrollera, studera, kunskapa, sålla, rota, utrannsaka, pröva halten av, förvissa sig om, inspektera, besiktiga, bocka av, mäta, utpröva, känna på pulsen, verifiera, mönstra, genomsöka, söka utröna, röra, gå till botten med, betrakta, bena upp, analysera, bestämma, checka, loda, inventera, känna sig för, sätta kråka för, ta pulsen på, rannsaka, genomarbeta, speja, penetrera, rafsa, bereda, ompröva, fastställa, kollationera, visitera, märka, pejla, utspana, utreda, probera, noga ta reda på, utgrunda, gräva, gå till grunden med, ta upp till granskning, utröna, dissekera, genomgå, pricka för, sondera, syna, höra sig för, kolla, granska, rekognoscera, ta reda på, spana, genomtränga, kritiskt betrakta, nysta upp


meaning: väga | Genre: Verb

avväga, pröva, överväga, bedöma, skärskåda


     

Swedish synonyms for ta i betraktande

.: similar synonyms for ta i betraktande:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: ta i betraktande · Verb forms: