synonyms for:

ta i betraktande

 meaning

meaning: reflektera | Genre: Verb

betänka, återkasta, ge eko, fundera, sova på saken, återge, tänka igenom, begrunda, spegla, återge bilden av, grubbla över, överlägga med sig själv, återstudsa, tänka efter, besinna, eka


meaning: räkna med | Genre: Verb

hoppas på, anta, trygga sig till, tro, lita på, ta med i räkningen, förlita sig, vänta, räkna, bespetsa sig på, invänta, överlämna sig åt, ta med i beräkningen, förvänta, förutse, förtrösta, förmoda, påräkna, förutsätta, emotse, räkna på, ta hänsyn till


meaning: räkna över | Genre: Verb

räkna ut, fästa avseende vid, värdera, kalkylera, beräkna, anslå, uppskatta


meaning: undersöka | Genre: Verb

rafsa, bereda, fastställa, ompröva, visitera, kollationera, pejla, utspana, märka, probera, utreda, noga ta reda på, utgrunda, gräva, gå till grunden med, utröna, ta upp till granskning, genomgå, dissekera, sondera, syna, pricka för, granska, höra sig för, kolla, rekognoscera, ta reda på, spana, genomtränga, kritiskt betrakta, nysta upp, konstatera, examinera, nagelfara, gå igenom, utforska, utspeja, stämpla, kontrollera, studera, kunskapa, sålla, rota, utrannsaka, förvissa sig om, pröva halten av, besiktiga, inspektera, mäta, utpröva, bocka av, mönstra, känna på pulsen, verifiera, genomsöka, söka utröna, röra, gå till botten med, betrakta, bena upp, bestämma, analysera, loda, inventera, checka, ta pulsen på, känna sig för, sätta kråka för, rannsaka, genomarbeta, speja, penetrera


meaning: väga | Genre: Verb

bedöma, skärskåda, avväga, pröva, överväga


     

Swedish synonyms for ta i betraktande

.: similar synonyms for ta i betraktande:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: ta i betraktande · Verb forms: