synonyms for:

ta skruv

 meaning

ha verkan

göra susen


meaning: bita | Genre: Verb

krossa, nagga, göra verkan, hugga, tugga, snaska, göra hack i, knastra, knapra, picka, vara effektiv, nafsa, mala, mumsa, ta, fnalla, gnaga, göra inskärningar, fungera, nappa


meaning: bota | Genre: Verb

kurera, nytta, avhjälpa, tjäna ngt till, läka, gagna, återställa, båta, råda bot på, göra gott


meaning: göra verkan | Genre: Verb

falla i god jord, verkan, hjälpa


meaning: ha verkan | Genre: Verb

göra susen


meaning: utöva sin verkan | Genre: Verb

inverka, åstadkomma, ha inflytelse, ha effekt, sätta sina spår, verka, orsaka, ge resultat, konditionera


     

Swedish synonyms for ta skruv

.: similar synonyms for ta skruv:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: ta skruv · Verb forms: