synonyms for:

tid

 meaning

skede

period, epok, tidevarv, tidsålder, era, säsong, tidsavsnitt, tidrymd, stund, intervall

klockslag

ögonblick, tidpunkt, moment, datum

tempus

tempus [n]

tillfälle

möjlighet, lägenhet, rådrum

tider

läge, konjunkturer, förhållande, utsikter

i tid

punktligt, exakt, precis, på minuten, lagom

i sinom tid

så småningom, slutligen, i tidernas fullbordan, till sist

på tiden

hög tid, så dags, bråttom


meaning: anstånd | Genre: noun

uppskov, förlängd tid, klockslag, nådatid, dröjsmål, andrum, betänketid, deadline, respit, moratorium, ledighet, tidsfrist, uppehåll, galgenfrist


meaning: i sinom tid | Genre: object

till sist, slutligen, i tidernas fullbordan, så småningom


meaning: i tid | Genre: adjective

exakt, rigorös, punktlig, noggrann, lagom, prompt, punktligt, precis, ordentlig, noga, på minuten


meaning: klockslag | Genre: noun

datum, tidpunkt, frist, timslag, moment, ögonblick, tidsgräns


meaning: möjlighet | Genre: noun

hopp, vån, sätt, räddning, utsikt, konjunkturer, resurs, eventualitet, råd, förhoppning, utväg, alternativ, tillflykt, lägenhet, sannolikhet, auspicier, uppslag, lösning, chans, prognos, medel, kryphål, hjälpmedel, tillfälle


meaning: på tiden | Genre: object

bråttom, hög tid, så dags


meaning: skede | Genre: noun

skifte, aspekt, tillstånd, säsong, växling, avsnitt, sida, utvecklingsstadium, kvarter, tidsperiod, ljusskifte


meaning: tider | Genre: noun

läge, förhållande, utsikter


meaning: tidsskede | Genre: noun

millennium, epok, ålder, dekad, period, tidevarv, fas, era, skede, sekel, tidsavsnitt, stadium, decennium, tidrymd, tidsålder


meaning: tillfälle | Genre: noun

frihet, marginal, rådrum, svängrum, varv, läglighet, fritt fält, gång, utrymme, armbågsrum, vända, möjlighet, spelrum, resa


meaning: ögonblick | Genre: noun

blink, intervall, liten stund, ryck, handvändning, minut, stund, slag, sekund, skov, nafs, momang, tag, omgång


     

Swedish synonyms for tid

.: similar synonyms for tid:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: tid · Verb forms: