synonyms for:

uppkomling

 meaning

parveny

bracka, nyrik, knodd, halvherre, streber, gulasch, emergens, rik knöl, sin egen lyckas smed


meaning: karriärist | Genre: noun

arrivist, streber, opportunist, lycksökare, myglare, karriärjägare, gåpåare, konjunkturpolitiker, uppåtsträvare, lyckojägare


meaning: krigsjobbare | Genre: noun

livsmedelsockrare


meaning: parveny | Genre: noun

knodd, sin egen lyckas smed, bracka, emergens, halvherre, nyrik, rik knöl, gulasch


meaning: som har arbetat sig upp | Genre: noun

selfmade, autodidakt, självbildad, parveny, självlärd


     

Swedish synonyms for uppkomling

.: similar synonyms for uppkomling:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: uppkomling · Verb forms: