synonyms for:

uraktlåtenhet

 meaning

försummelse

förbiseende, mankemang, inobservans, omission


meaning: felaktighet | Genre: noun

avsteg, miss, fel, misstag, groda, blunder, inadvertens, oriktighet, missgrepp, gubbe, lapsus, brott


meaning: försummelse | Genre: noun

mankemang, inobservans, omission


meaning: vårdslöshet | Genre: noun

slarv, försummelse, hastverk, nonchalans, förbiseende, oreda, slarvighet, oordentlighet, fusk, försumlighet, oaktsamhet, hafs, ouppmärksamhet, oordning


     

Swedish synonyms for uraktlåtenhet

.: similar synonyms for uraktlåtenhet:


.: recently searched:

.: Translations and verb forms:

translations: uraktlåtenhet · Verb forms: