Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: excremento
defecación, mojón, zurullo

Words similar to zurullo

Other notation for zurullo

  • surullo
  • zuruyo
  • zurulló
  • zúrúllo
  • zurrullo
  • urullo
  • zurull

zurullo synonyms - Spanish related words for zurullo