Found 6 synonyms in 1 groups
1
Meaning: condoom [n]
contraceptief, pessarium {n}, pil {m}, spiraaltje {n}, voorbehoedmiddel {n}, anticonceptiemiddel

Words similar to anticonceptiemiddel

anticonceptiemiddel synonyms - Dutch related words for anticonceptiemiddel