Found 41 synonyms in 9 groups
 1. 1
  Meaning: kritiek
  recensiebespreking
 1. 2
  Meaning: beraadslaging
  conferentieonderhandelingoverlegvergaderingbespreking
 2. 3
  Meaning: behandeling
  discussiebespreking
 3. 4
  Meaning: recensie
  beschouwingbesprekingbeoordeling
 4. 5
  Meaning: beschrijving
  besprekingexposéuiteenzettingbehandeling
 1. 6
  Meaning: artikel
  besprekingbijdrageboekbeoordelingboekbesprekingcommentaarhoofdartikelkritiek
  opstelrecensiestukverhaalverslaggeschrift
 2. 7
  Meaning: overleg
  beraadberaadslagingbesprekinggedachtenwisseling
 3. 8
  Meaning: beoordeling
  beschouwingbesprekingrecensiekritiek
 4. 9
  Meaning: beraad
  beraadslagingbesprekinggedachtenwisselingoverleg

Words similar to bespreking

bespreking synonyms - Dutch related words for bespreking

Synonyms before and after bespreking

 • besparen
 • bespelen
 • bespeuren
 • bespieden
 • bespiegelend
 • bespiegeling
 • bespioneren
 • bespottelijk
 • bespotten
 • bespreken
 • bespreking
 • besprenkelen
 • besproeien
 • best
 • bestaan
 • bestaanbaar
 • bestaand
 • bestaansmiddel
 • bestaansreden
 • bestand
 • bestand zijn