Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: bankdirecteur [n]
bankeigenaar, geldhandelaar, bankier {m}

Words similar to geldhandelaar

geldhandelaar synonyms - Dutch related words for geldhandelaar