Found 3 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: dienstdoend
  in dienst in functie actief

Synonyms for dienst

Found 29 synonyms in 7 groups
 • 1
  Meaning: betrekking
  dienst functie positie post ambt
 • 2
  Meaning: bureel
  dienst instelling kantoor politiebureau bureau
 • 3
  Meaning: eredienst
  godsdienstoefening kerkdienst liturgie viering dienst
 • 4
  Meaning: afdeling
  bureau diensttak inrichting instelling
  instituut organisatie dienst

in dienst synonyms - Dutch related words for in dienst

Synonyms before and after in dienst

 • in conditie
 • in de buurt
 • in de hand houden
 • in de olie
 • in de put
 • in de regel
 • in de war
 • in de weg staan
 • in de wolken
 • in die mate
 • in dienst
 • in dubio zijn
 • in een hoekje
 • in elkaar slaan
 • in extenso
 • in feite
 • in functie
 • in het begin
 • in het geheim
 • in het geniep
 • in hoge mate