Found 3 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: dienstdoend
  in dienst in functie actief

Synonyms for functie

Found 30 synonyms in 8 groups
 • 1
  Meaning: betrekking
  dienst functie positie post ambt
 • 2
  Meaning: kwaliteit
  functie hoedanigheid waardigheid
 • 3
  Meaning: dienst
  betrekking dienstbetrekking dienstje dienstverrichting
  functie werk dienstverband
 • 4
  Meaning: waarde
  waarde functie

in functie synonyms - Dutch related words for in functie

Synonyms before and after in functie

 • in de war
 • in de weg staan
 • in de wolken
 • in die mate
 • in dienst
 • in dubio zijn
 • in een hoekje
 • in elkaar slaan
 • in extenso
 • in feite
 • in functie
 • in het begin
 • in het geheim
 • in het geniep
 • in hoge mate
 • in kwestie
 • in orde
 • in orde maken
 • in overvloed
 • in ruil voor
 • in ruime mate