Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: begin [n]
kweekplaats, oorsprong {m}, bakermat

Words similar to kweekplaats

kweekplaats synonyms - Dutch related words for kweekplaats