Found 26 synonyms in 8 groups
 1. 1
  Meaning: roulatie
  omloopcirculatie
 1. 2
  Meaning: gaanderij
  kanteelomgangomloop
  tinnetorenomgangtrans
 2. 3
  Meaning: kringloop
  kringprocesomloopperiodecyclus
 3. 4
  Meaning: omgang
  omlooptransgalerij
 4. 5
  Meaning: cyclus
  kringloopomloopperiodekringproces
 1. 6
  Meaning: galerij
  omgangtransomloop
 2. 7
  Meaning: omwenteling
  omwentelingomloop
 3. 8
  Meaning: circulatie
  rondgangomloop

Words similar to omloop

omloop synonyms - Dutch related words for omloop

Synonyms before and after omloop

 • omlaag brengen
 • omlaaggaan
 • omlaaghalen
 • omleggen
 • omlegging
 • omliggend
 • omlijnen
 • omlijning
 • omlijsten
 • omlijsting
 • omloop
 • omlopen
 • ommekeer
 • ommezien
 • ommezijde
 • ommezwaai
 • omnipotent
 • ompraten
 • omranden
 • omrasteren
 • omrastering