Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: eenzaamheid [n]
isolement {n}, retraite {m}, teruggetrokkenheid, afzondering {f}

teruggetrokkenheid synonyms - Dutch related words for teruggetrokkenheid