Found 109 synonyms in 19 groups
 1. 1
  Meaning: verdrietig
  bedroefdin de puttreurigbedrukt
 1. 2
  Meaning: somber
  droefgeestiggedeprimeerdtreurigzwaarmoedigbedrukt
 2. 3
  Meaning: miezerig
  treurigtriestigbedrukt
 3. 4
  Meaning: deerlijk
  jammerlijkteleurstellendtreurigtriestbedroevend
 4. 5
  Meaning: droevig
  treurigtriestverdrietigbedroefd
 1. 6
  Meaning: zwaarmoedig
  droefgeestigdroevigmelancholieksomber
  treurigverdrietigzwartgalligterneergeslagen
 2. 7
  Meaning: bedroevend
  deerlijkjammerlijktreurigtriestteleurstellend
 3. 8
  Meaning: tragisch
  droevigtreurigsomber
 4. 9
  Meaning: bedrukt
  droefgeestiggedeprimeerdtreurigzwaarmoedigbedroefd
  bekommerdneerslachtigsipstilletjessomber
 5. 10
  Meaning: bedroefd
  bedruktin de puttreurigverdrietig
 6. 11
  Meaning: triest
  desolaatdroevigmelancholiekongelukkig
  treurigtriestigverdrietigtroosteloos
 7. 12
  Meaning: desolaat
  droevigmelancholiekongelukkigtreurig
  triestigtroosteloosverdrietigtriest
 8. 13
  Meaning: abominabel
  bedroevendberoerdlamentabeltreurig
 9. 14
  Meaning: akelig
  deprimerendnaarsombertragischtreurig
 10. 15
  Meaning: droefgeestig
  droevigmelancholieksomberterneergeslagen
  treurigverdrietigzwartgalligzwaarmoedig
 11. 16
  Meaning: melancholiek
  depressiefdroefgeestigmelancholischtreurig
  verdrietigzwartgalligzwaarmoedig
 12. 17
  Meaning: deerniswekkend
  bedroevendbeklagenswaardellendigmeelijwekkendmistroostig
  treurigtriestzieligdeprimerend
 13. 18
  Meaning: treurig
  treurignaargeestig
 14. 19
  Meaning: depressief
  droefgeestigmelancholischtreurigverdrietig
  zwaarmoedigzwartgalligmelancholiek

treurig synonyms - Dutch related words for treurig

Synonyms before and after treurig

 • trektocht
 • trekveer
 • trekvogel
 • tremmen
 • tremolo
 • tremor
 • trend
 • trendy
 • treurdicht
 • treuren
 • treurig
 • treurig zijn
 • treurigheid
 • treurlied
 • treurnis
 • treurspel
 • treurzang
 • treuzel
 • treuzelaar
 • treuzelen
 • treuzelend