Found 9 synonyms in 1 groups
1
Meaning: szczebiot
świegot, świergot, ćwierkanie, ćwierk, świergotanie, szczebiot

Words similar to ćwierk

ćwierk synonyms - Polish related words for ćwierk