Found 12 synonyms in 1 groups
1
Meaning: psotny, żartobliwy, swawolny
zabawny, wesoły, śmieszny, swawolny, jowialny, psotny, łobuzerski, filuterny, frywolny, zawadiacki, figlarny

Words similar to łobuzerski

łobuzerski synonyms - Polish related words for łobuzerski