Found 9 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ten, który rabuje, kradnie
rabownik, zaborca, rzezimieszek, rozbójnik, łupieżca, grabieżca, złodziejaszek, złodziej, rabuś

Words similar to łupieżca

łupieżca synonyms - Polish related words for łupieżca