Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: zniechęcać
źle nastawiać, zrażać, uprzedzać, demobilizować, zniechęcać

Synonyms for źle

Found 8 synonyms in 1 groups

Words similar to źle nastawiać

źle nastawiać synonyms - Polish related words for źle nastawiać