Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: połykać jako pokarm
pożerać, spożywać, żywić się, zjadać

Synonyms for żywić

Found 1 synonyms in 1 groups

Synonyms for się

Found 2 synonyms in 1 groups

Words similar to żywić się

żywić się synonyms - Polish related words for żywić się