Found 13 synonyms in 1 groups
1
Meaning: Matka Boska
Najświętsza Maryja Panna, Matka Przenajświętsza, Matka Pana, Matka Najświętsza, Matka Boża, Maryja, Madonna, Królowa Polski, Boża Rodzicielka, Bogurodzica, Bogarodzicielka, Bogarodzica, Matka Boska

Synonyms for rodzicielka

Found 1 synonyms in 1 groups

Words similar to boża rodzicielka

Boża Rodzicielka synonyms - Polish related words for Boża Rodzicielka