Found 3 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: Gołąb
  Col Gwiazdozbiór Gołębia Gołąb

Col synonyms - Polish related words for Col

Synonyms before and after col

 • co ślina na język przyniesie • gadać
 • co ślina na język przyniesie • pleść
 • coach
 • cocktail party
 • codex rescriptus
 • codziennie
 • codzienny
 • cofanie
 • cofać się
 • cokolwiek
 • col
 • colidar
 • comber
 • combrowy
 • const
 • continuum
 • cookie
 • copula
 • coriandoli
 • corocznie
 • cosinus