Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ontyczny
egzystencyjny, ontyczny

Words similar to egzystencyjny

egzystencyjny synonyms - Polish related words for egzystencyjny