Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: wskaz
wykres wektorowy, strzałka fazowa, fazor, wykres wskazowy, wskaz

Words similar to fazor

fazor synonyms - Polish related words for fazor