Found 8 synonyms in 2 groups
1
Meaning: człowiek władający białą bronią
fechtmistrz, fechmistrz, szablista, szermierz
  1. 2
    Meaning: sportowiec uprawiający szermierkę
    fechtmistrz, fechmistrz, szablista, szermierz

Words similar to fechtmistrz

fechtmistrz synonyms - Polish related words for fechtmistrz