Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: wielokąt o siedmiu bokach
heptagon, siedmiobok, siedmiokąt

Words similar to heptagon

heptagon synonyms - Polish related words for heptagon