Found 16 synonyms in 1 groups
1
Meaning: duża liczba stłoczonych ludzi
ćma, zbiegowisko, rój, mrowie, kupa, hurma, horda, banda, gawiedź, czereda, zgraja, hałastra, rzesza, gromada, tłum, ciżba

Words similar to hurma

hurma synonyms - Polish related words for hurma