Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: nadzór
inspektorat, kuratorium, zarząd, kierownictwo {n}, nadzór {m}

Words similar to inspektorat

inspektorat synonyms - Polish related words for inspektorat