Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: krewni wstępni
krewni w linii wstępnej, krewni wstępni

Synonyms for w

Found 3 synonyms in 1 groups

Words similar to krewni w linii wstępnej

krewni w linii wstępnej synonyms - Polish related words for krewni w linii wstępnej