Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: związany z jakimś katalogiem
niekatalogowy, katalogowy

Words similar to niekatalogowy

niekatalogowy synonyms - Polish related words for niekatalogowy