Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: częściowy
niezupełny, niepełny, niecałkowity, cząstkowy, częściowy

niezupełny synonyms - Polish related words for niezupełny