Found 2 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: oddać honory
  oddać honory wojskowe oddać honory

Synonyms for oddać

Found 2 synonyms in 1 groups
 • 1
  Meaning: zwrócić
  oddać zwrócić

Words similar to oddać honory wojskowe

oddać honory wojskowe synonyms - Polish related words for oddać honory wojskowe

Synonyms before and after oddać honory wojskowe

 • oddanie
 • oddany
 • oddawać
 • oddawać cześć
 • oddawać mocz
 • oddawca
 • oddać
 • oddać Bogu ducha
 • oddać ducha
 • oddać honory
 • oddać honory wojskowe
 • oddać strzał
 • oddech
 • oddział
 • oddziały pokojowe ONZ
 • oddziaływanie
 • oddziaływać
 • oddzielać
 • oddzielny
 • odebranie
 • odebrać siłą