Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: podejmując ryzyko
odważnie, ryzykownie, brawurowo, śmiało

ryzykownie synonyms - Polish related words for ryzykownie