Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: kościec
rdzeń, istota rzeczy, układ szkieletowy, szkielet, kościec

Synonyms for układ

Found 8 synonyms in 1 groups

układ szkieletowy synonyms - Polish related words for układ szkieletowy