Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: zwierciny
urobek wiertniczy, zwierciny

Words similar to urobek wiertniczy

urobek wiertniczy synonyms - Polish related words for urobek wiertniczy