Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: eksplodować
detonować się, wylatywać w powietrze, wybuchać, eksplodować

Synonyms for wylatywać

Found 1 synonyms in 1 groups

Synonyms for w

Found 3 synonyms in 1 groups

Synonyms for powietrze

Found 2 synonyms in 1 groups

wylatywać w powietrze synonyms - Polish related words for wylatywać w powietrze