Found 5 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: tradition
  gammal sedvänjaburskapallmängiltighetbrukhävd

allmängiltighet synonyms - Swedish related words for allmängiltighet

Synonyms before and after allmängiltighet

 • allmogemål
 • allmosa
 • allmosor
 • allmän
 • allmän mening
 • allmän sammankomst
 • allmänbildad
 • allmänbildande ämnen
 • allmänfattlig
 • allmängiltig
 • allmängiltighet
 • allmängods
 • allmänhet
 • allmänheten
 • allmänhetens
 • allmänkontakt
 • allmänna meningen
 • allmänna opinionen
 • allmännelig
 • allmännyttig
 • allmänt accepterad