Found 147 synonyms in 15 groups
 1. 1
  Meaning: rutinmässig
  vanemässigenformigbanaltradigmekaniskschablonmässigkonventionellsjällösoinspireradandefattigstelbentutslitenslentrianmässig
 1. 2
  Meaning: tom
  intetsägandeytligurholkadihåligmeningslösuttryckslös
  ointressantandefattigtorftigfåfänginnehållslös
 2. 3
  Meaning: under medelmåttan
  medelmåttigklent begåvadslätstrukenmedioker
  andefattigintelligensfrienkel
 3. 4
  Meaning: korkad
  enfaldiginskränktefterblivendumkodumidiotiskfåraktigfånig
  intelligensfriandefattigdebilåsneaktigtom i huvudetblåststupid
 4. 5
  Meaning: förslöande
  fördummandeandefattigsteriluttråkande
  tristtråkigdödande enformigsjälsmördande
 1. 6
  Meaning: själsmördande
  dödande tråkiguttråkandeförfäandefördummandeförslöande
  sterilenformigavtrubbandeandefattigsjälsdödande
 2. 7
  Meaning: fadd
  intetsägandebanalytligtråkiggrundointelligent
  andefattigstupidtanklösvulgäranimalsjällös
 3. 8
  Meaning: banal
  faddtrivialsmaklössjällösintetsägandeinnehållslös
  alldagligprosaiskandefattigintresselöskälkborgerligplatt
 4. 9
  Meaning: likgiltig
  andefattigintresselösinnehållslösledsamtråkigbanal
  faddslätstrukenoinspireradföga underhållandeinte fängslandeointressant
 5. 10
  Meaning: intetsägande
  andefattigdödofruktbar
 6. 11
  Meaning: torftig
  torrknapphändigandefattigsummarisk
  föga givandeynkligskralmager
 7. 12
  Meaning: vardaglig
  vanligbanalslentrianmässigkonventionellalldagligandefattigvulgärenkel
  obetydlignöttslitenplatttristledsamtrivial
 8. 13
  Meaning: tråkig
  triststellivlösträigandefattig
  sterilfantasilösblodfattigtorr
 9. 14
  Meaning: tarvlig
  andefattigsvagbanalutslitentorftig
 10. 15
  Meaning: ytlig
  meningslösvärdelösintetsägandesteril
  andefattiguttryckslöstom

Words similar to andefattig

andefattig synonyms - Swedish related words for andefattig

Synonyms before and after andefattig

 • andaktsövning
 • andas
 • andas in
 • andas trygghet
 • andas tungt
 • andas ut genom näsan
 • ande
 • andebesvärjare
 • andebesvärjelse
 • andedrag
 • andefattig
 • andefattigdom
 • andel
 • andel i vinst
 • andelik
 • andelsbevis
 • andelsrörelse
 • andemening
 • andeskådare
 • andeskådning
 • andesyn